• |

ВІДБІР СТУДЕНТІВ НА ОТРИМАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ГРАНТУ ВІД УРЯДУ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ GKS-U 2023

Опубліковано 2022.09.16 20:43
Посольство Республіки Корея в Україні та Корейський освітній центр оголошують відбір кандидатів на отримання навчального гранту від уряду Республіки Корея GKS-U 2023 на наступних умовах.
 
1. Основні положення відбору
КВОТИ
- Кількість стипендіатів, відібраних Посольством: 1 українець, 1 етнічний кореєць
       ※ Етнічні корейці можуть подати заявку на отримання гранту тільки через Посольство.
       ※ Апліканти повинні ознайомитись зі списком університетів, до яких можлива подача документів через посольський або університетський відбори (див. 2 розділ гайдлайну GKS-U 2023 у вкладеннях). Звертаємо увагу, що перед подачею документів слід ознайомитись із вимогами вступу та термінами прийому документів до кожного окремого університету. 
       ※ Особи, що бажають взяти участь у відборі стипендіатів через університет, повинні відправити пакет документів безпосередньо до бажаного університету (апліканти можуть обрати лише один із способів подачі документів: або через Посольство, або ж безпосередньо до унівеситету). 
       ※ Особи, котрих було рекомендовано до учасні у 2 етапі відбору (рекомендовані кандидати та кандидати запасу не можуть подавати документи одночасно через посольський та університетський треки.
       ※ У разі подачі документів відразу через Посольство та до університету апліканта буде дискваліфіковано.
       ※ Апліканти, що не пройшли 1 етап відбору через Посольство, можуть повторно подати документи для участі в 1 етапі відбору кандидатів університетом.
 
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
Для здобувачів ОР «бакалавр» тривалість навчання за грантом складатиме 5-7 років (1 рік підготовчих мовних курсів та 4-6 років бакалаврської програми). Для здобувачів ОКР «молодший спеціаліст» навчання складатиме 3-4 роки (1 рік підготовчих мовних курсів та 2-3 роки навчальної програми).
       ※ По завершенню 1 року мовної підготовки стипендіат проходить іспит на знання корейської мови ТОРІК і отримавши сертифікат відповідного рівня приступає до навчання.
       ※ Особи, що вже мають сертифікат ТОРІК 5 рівня та вище, приступають до навчання з березня 2022 року без проходження мовної підготовки.
 
ВИМОГИ ДО АПЛІКАНТІВ
1. Аплікант повинен мати українське громадянство.
2. Аплікант та його/її батьки не повинні мати корейського громадянства. Аплікант не має права продавати документи для участі у відборі, якщо він/вона або його/її батьки мають подвійне громадянство, одиним із яких є громадянство Республіки Корея.
       ※ Аплікант має право брати участь у відборі кандидатів навіть якщо один з його/її батьків (або обоє з батьків) не є громадянам країни, запрошеної до участі в стипендіальній програмі.
       ※ Якщо аплікант або його/її батьки мали корейське громадянство, для участі у відборі потрібно надати офіційні документи, що підтверджують відмову від корейського громадянства.
3. Станом на 28 лютого 2023 року апліканту повинно бути менше 25 повних років (подавати заявку можуть народжені після 1 березня 1998 року).
4. Аплікант повинен мати задовільний стан фізичного та психологічного здоров’я аби бути здатними проходити навчання за кордоном протягом довготривалого періоду.
5. Аплікант не повинен мати підстав для відмови у виїзді за кордон (історія злочинів тощо).
6. Аплікант повинен бути випускником школи станом на 28 лютого 2023 року.
       ※ Апліканти, що планують випуститись зі школи, повинні надати документ, що засвідчує завершення отримання середньої освіти до вказаної дати і подати атестат про повну загальну середню освіту разом з випискою оцінок до 28 лютого 2023 року. Якщо атестат та виписку з оцінками не буде надано NIIEDу до 28.02.2023, апліканту буде відмовлено у наданні гранту.
       ※ Заявку на участь у відборі не можуть подавати випускники корейських шкіл, а також власники освітнього рівня «Бакалавр» і вище.
7. Успішність аплікантів освітнього рівня «Бакалавр» повинна відповідати наступним критеріям:
- академічна успішність повинна бути вище 80% за шкалою CGPA, тобто вище, ніж 2.64/4.0, 2.80/4.3, 2.91/4.5 або 3.23/5.0 (див. додаток А в гайдлайні). 
- аплікант повинен входити до 20% найкращих учнів класу
       ※ Для підтвердження академічної успішності подаються офіційні документи школи/коледжу/училища.
       ※ У випадку, якщо форма оцінювання відрізняється від зазначеної вище і конвертувати оцінки в одну із вищезазначених шкал неможливо, аплікант повинен додатково подати виданий школою офіційний документ, що пояснює систему оцінювання.
       ※ Офіційне пояснення системи оцінювання, видане учбовим закладом, визнається дійсним тільки за наявності на документі підпису та печатки учбового закладу (додаткова легалізація для документу не потрібна).
 
ПРО ПРИВІЛЕЇ
- Під час оцінюванні кандидатів власники сертифікату ТОРІК 3 рівня та вище можуть отримати додаткових 10% від загальної суми балів.
- Нащадки ветеранів Корейської війни можуть отримати додаткових 5% від загальної суми балів.
- Власники сертифікатів зі знання англійської мови (TOEFL, TOEIC, IELTS) можуть мати привілеї.
- Апліканти науково-технічних спеціальностей можуть мати привілеї.
- Апліканти, що за сімейними або іншими обставинами отримують соціальну або фінансову підтримку, можуть мати привілеї.
 
 
2. Прийом документів та контактна інформація
Період прийому документів: з 20.09.2022 (ВТ) до 17:00 05.10.2022 (СР) – документи будуть прийматись виключно у зазначений період.
Спосіб подачі документів: у формі скан-копій на офіційний імейл Корейського освітнього центру (один файл PDF, який містить всі відскановані документи)
       ※ Всі документи, що надсилаються для участі у 1 етапі відбору, повинні мати нотаріально завірений переклад на англійську або корейську мову. 
       ※ Кандидати, котрі успішно пройшли співбесіду і були рекомендовані до участі у 2 етапі відбору, повинні легалізувати всі державні документи (одержати апостилі на оригінали документів/на копії документів/на нотаріально завірені переклади), та подати всі документи (1 пакет оригіналів та 3 пакети копій) до Корейського освітнього центру до 27.10.2022. Якщо всі документи не буде оформлено відповідно до вимог 2 етапу відбору та не буде своєчасно (до 27.10.2022) надано, рекомендацію апліканта буде скасовано.
 
E-mail для прийому документів: koreduinua@gmail.com
!!!Прохання при відправці документі в темі листа обов'язково вказувати "2023 GKS-U - Application - ПІБ" !!!
!!!Прийматись будуть тільки скан-копії відсортованих та промаркованих документів (документи в порядку чек-листа та промарковані в правому верхньому кутку)!!!
Телефон для довідок: +38044 300 10 78
 
3. Пакет документів (оформлення відповідно до правил, зазначених у гайдлайні)
- документи, що заповнюються аплікантом (форма 1-6) – подаються обов’язково
- підтверджуючі документи (документ, що підтверджує громадянство*; атестат, виписки з оцінками (табелі)**) – подаються обов’язково
- сертифікати про знання англійської/корейської мови тощо – за наявності
* Для підтвердження громадянства апліканта та його батьків подається державний документ – свідоцтво про народження або довідку про родинні зв’язки (у разі розлучення чи смерті одного з батьків тощо, для підтвердження громадянства та родинних зв’язків надаються відповідні документи).
** Виписки з оцінками повинні бути надані учбовим закладом, котрій аплікант закінчив до подання документів для здобуття бакалаврської програми (особи, що закінчили коледжі/технікуми/училища тощо подають виписки з оцінками з останнього закінченого ними навчального закладу, тобто безпосередньо з коледжу/технікуму/училища)
 
       ※ Всі документи повинні бути складені корейською або англійською мовою, а також повинні бути власноруч підписаними аплікантом.
       ※ Апліканти посольського треку подають тільки 1 комплект оригіналів та 3 комплекти копій.
 
!!!Апліканти, що були рекомендовані до участі у 2 етапі відбору, повинні В ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ оформити документи наступним чином!!!
документи, складені англійською/корейською мовами, повинні бути апостильовані
② документи, складені іншою мовою:
- на оригіналі документу або на його нотаріально завіреному перекладі обов'язково повинен бути апостиль
- і оригінал* документу, і його нотаріально завірений переклад подаються разом
* Всі документи, отримані від аплікантів, НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ їм назад. Якщо серед пакету документів є такі, що не підлягаю перевипуску, аплікант може залишити собі оригінали цих документів і подати їх апостильовані копії.
 
Звертаємо увагу:
- Можна обирати тільки ті університети та спеціальності, що зазначені в розділі “University information”.
- Така інформація як ім'я апліканта, дата народження, назва ВУЗу та відділення, на вступ до якого він/вона подає заявку, повинна бути вказана без помилок, оскільки вона буде зазначена в офіційних документах, таких як запрошення, сертифікат про зарахування, заявка на отримання візи, авіаквиток тощо.
-  Документи подаються відповідно до порядку, зазначеного в чек-листі (Application Checklist). При цьому сам чек-лист є титульним листом пакету документів і подається разом з ними. На кожному документі в правому верхньому кутку повинен бути проставлений його порядковий номер та назва. Не розсортовані та не промарковані документи прийматись не будуть!!!
 
4. Етапи відбору
- Прийняття документів Корейським освітнім центром в Україні
- Розгляд й перевірка документів
- Співбесіда (запланована дата проведення співбесіди – 19 жовтня* через відео-конференцію в ZOOM)
* дата проведення співбесіди може замінюватися
- Фіналісти 1 туру отримують рекомендацію від Національного інституту міжнародної освіти (NIIED)
- Вибір фіналістів 2 туру Національним інститутом міжнародної освіти (NIIED) та оголошення результатів
- Вибір фіналістів 3 туру (для тих хто подає документи через університет)
- Оголошення стипендіатів Національним інститутом міжнародної освіти (NIIED)
       ※ Звертаємо увагу, що при виборі інверситетів з високим показником конкуренції під час вступних кампаній існує вірогідність отримати відмову від всіх трьох університетів під час 3 етапу відбору. 
 
5. Виплата стипендії
Період виплати: 2023.03.01 ~ (кінець виплат співпадає з періодом запрошення).
       ※ Детальна інформація щодо виплат зазначена в гайдлайні (див. файл у вкладеннях)